โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จารยุทธ์ เข็มหนู (ปู)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 9
อีเมล์ : jarayutpoo@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมไร่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กำแพงเพชร

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 มี.ค. 2561,00:31 น.   หมายเลขไอพี : 171.5.248.218


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล