โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ติดต่อเรา
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064 เบอร์โทรสาร -
Email : wangkhoi1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3842.190051327647!2d100.78018361428126!3d15.63486485508587!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x311fd1c768942341%3A0x23510687585412ee!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lin4Lix4LiH4LiC4LmI4Lit4Lii4Lie4Li04LiX4Lii4Liy!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1513565135992" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>