โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
   ตราประจำโรงเรียน


  ดวงอาทิตย์          หมายถึง ความเสมอภาคทางการศึกษา
  ภูเขา                  หมายถึง  ชนบท
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB