โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ภาพการขยายผลให้กับนักเรียน
ภาพการขยายผลให้กับนักเรียน
https://www.facebook.com/pg/wangkhoipittaya/photos/?tab=album&album_id=2433887533369331