โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : จารยุทธ์ เข็มหนู (ปู)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 9
อีเมล์ : jarayutpoo@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม