โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ภาพการอบรมแกนนำครูและนักเรียน
การอบรมแกนนำครูและนักเรียน
https://facebook.com/pg/wangkhoipittaya/photos/?tab=album&album_id=2356658184425600