โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวังข่อยพิทยา เรื่อง ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 27) 05 เม.ย. 62
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (อ่าน 27) 08 ธ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาตจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 16) 08 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 3) 26 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 144) 01 พ.ย. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน (อ่าน 151) 31 ต.ค. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 20) 26 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน (อ่าน 26) 20 ต.ค. 61