โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1   ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561วันที่ 2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,11:20   อ่าน 68 ครั้ง