โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ-และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.08 KB 23158
แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวังข่อยพิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.14 KB 23159
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังข่อยพิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 23158
146608