โรงเรียนวังข่อยพิทยา
94 หมู่ 1  ตำบลวังข่อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 056890064
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวังข่อยพิทยา (อ่าน 252) 28 พ.ค. 65
รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ-และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา-2564 (อ่าน 251) 28 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังข่อยพิทยา (อ่าน 261) 18 พ.ค. 65
ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 46) 07 ธ.ค. 64
โรงเรียนวังข่อยพิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 20 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวังข่อยพิทยา เรื่อง ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 58) 05 เม.ย. 62
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (อ่าน 35) 08 ธ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาตจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 23) 08 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 10) 26 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 1130) 01 พ.ย. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน (อ่าน 1159) 31 ต.ค. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 38) 26 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน (อ่าน 50) 20 ต.ค. 61